• Gwarancja
    24 miesiące
  • Najwyższa jakość obsługi
  • Realizacja projektów indywidualnych

Reklamacje

Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:  Deco-Wall Daria Głowacka Ul. Oswobodzenia 1, 40-403  Katowice

Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@studio-dekoracji.com.pl.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@studio-dekoracji.com.pl bądź listownie na adres sklepu:Deco-Wall Daria Głowacka Ul. Oswobodzenia 1, 40-403  Katowice

W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

Należy odpowiednio zabezpieczyć towar na czas rozpatrzenia reklamacji oraz transportu. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz wymiany towaru jest dostarczenie przez kupującego produktu w stanie nienaruszonym tzn bez uszkodzeń mechanicznych oraz innych śladów użytkowania. Produkty naklejone lub zamontowane nie podlegają reklamacji ani wymianie. Różnice kolorystyczne wynikające z rozbieżności w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe nie stanowią wady technicznej produktu.


Nie możesz znaleźć odpowiedniego wzoru lub masz własny pomysł?
Kliknij tutaj aby dodać własne zdjęcie!

PayPal